Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo MKGP 04.05.2018
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 04.05.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 4.2 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 MKGP 11.05.2018 12.09.2018
Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom za doniranje hrane MKGP 04.05.2018 24.05.2018 do 14:00
Ribištvo Javni razpis za ukrep "Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve" MKGP 15.06.2018
Ribištvo Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja MKGP 29.06.2018
Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo MKGP 20.07.2018 20.08.2018
Ribištvo Drugi javni razpis za ukrep "Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura" MKGP 27.07.2018
Ribištvo Drugi javni razpis za ukrep "Inovacije v akvakulturi" MKGP 27.07.2018
PRP 2014-2020: _Podukrep 19.3 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine MKGP 27.07.2018 19.10.2018
A R H I V Aktualni javni razpisi in arhiv (stara stran) MKO 09.03.2012
Trajna ukinitev Javni razpis in razpisna dokumentacija za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti MKO 25.05.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17