Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
PRP 2014-2020: Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih MKGP 24.11.2017 09.03.2018
Ribištvo Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura MKGP 20.10.2017 11.01.2018
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 20.10.2017 12.12.2017
Ribištvo Produktivne naložbe v klasično akvakulturo MKGP 20.10.2017 12.12.2017
Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo MKGP 20.10.2017 12.12.2017
PRP 2014-2020: Podukrep 6.3 Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij MKGP 13.10.2017 31.01.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 MKGP 29.09.2017 28.02.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 4.2 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja MKGP 28.07.2017 30.11.2017
PRP 2014-2020: Podukrep 4.1 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 MKGP 28.07.2017 29.11.2017
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 07.07.2017 29.08.2017
Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo MKGP 07.07.2017 29.08.2017
3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017 MKGP 30.06.2017 31.07.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19