Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za programsko obdobje 2014-2020 MKGP 07.08.2015 16.09.2015
PRP 2014-2020: Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 MKGP 31.07.2015 18.09.2015
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2015 MKGP 31.07.2015 07.08.2015
Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 17.07.2015 07.08.2015
JR za 2. ukrep Javni razpis za 2. ukrep Uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2015 MKGP 10.07.2015 31.07.2015
JR za 3. ukrep Javni razpis za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2015 MKGP 10.07.2015 31.07.2015
JR za 4. ukrep Javni razpis za 4. ukrep Uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2015 MKGP 10.07.2015 31.07.2015
PRP 2014-2020: __ Ukrep M19 Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR MKGP 26.06.2015 26.06.2016
Javno pooblastilo FADN Javni razpis za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN MKGP 12.06.2015 06.07.2015 do 14:00
Ukrep I. Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015 MKGP 29.05.2015 04.07.2015
Ukrep II. Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2015 MKGP 29.05.2015
Javni razpis za tehnično pomoč čebelarjem MKGP 15.05.2015 31.08.2015 do 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17