Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PP 255610 - javni razpis za področje predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju–DRUŠTVA 2012 Javni razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2012
Datum objave: 13.07.2012
Rok za prejem ponudb: 06.08.2012
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Razpisna dokumentacija in informacije so vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http://www.mkgp.gov.si/ ali na Agenciji za kmetijske trege in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1001 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9h do 15h, sreda od 9h do 16h in petek od 9h do 12h. 

Razpisna dokumentacija:
  • Javni razpis (.pdf, .doc)
  • Razpisna dokumentacija (.pdf, .doc)
  • Priloga št. 1 Program-planirane aktivnosti za leto 2012 (.pdf, .doc)
  • Priloga št. 2 Šifrant občin RS (.pdf, .doc)
  • Priloga št. 3 Seznam stroškov upravičenih aktivnosti (.pdf, .doc)
  • Priloga št. 4 Zahtevek za izplačilo sredstev (.pdf, .doc)

Vse priponke zapakirane v:

Razpisano sredstev: 65.000 EUR
Drugi podatki:

Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska  160, 1000  Ljubljana, od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno   6. 8. 2012 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9h do 15h, sreda od 09h do 16h in petek od 09h do 12h.

Nazaj