Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

430-19/2012 Vzpostavitev in vzdrževanje aplikacije EviDim in podatkovne baze državne javne službe dimnikarstva
Datum objave: 18.09.2012
Rok za prejem ponudb: 12.10.2012 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Tomo Audič, 01 478 71 66, tomo.audic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Ponudnik mora izdelati aplikacijo in postaviti bazo evidenc malih kurilnih naprav in opravljenih storitev v skladu z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja dimnikarske službe. Rezultat izvedenega javnega naročila mora biti:

 • Na podlagi zahtev tehničnega dela JN izdelan dokument PZI,
 • postavljena relacijska baza podatkov in oblikovna zasnova, 
 • izdelani moduli z obrazci za vodenje evidenc in poročanje,
 • izdelane potrebne statistike in poročila,   
 • usposobljeni uporabniki za samostojno delo,
 • predana mora biti izvorna koda skupaj s tehnično in uporabniško dokumentacijo. 

V okviru javnega naročila bo izvajalec sodeloval z naročnikom pri pripravi dokumenta PZI, ki bo osnova za izdelavo aplikacije in postavitev relacijske baze podatkov. Z naročnikom bo sklenjena dvoletna vzdrževalna pogodba. Predvideno je, da izvajalec končno poročilo in delujočo aplikacijo v produkcijskem okolju predal v osmih mesecih od podpisa pogodbe.

 

Razpisna dokumentacija:

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
 • Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2012 do 12:00.
 • Rok za oddajo ponudb: 12.10.2012 do 12:00.
 • Čas in kraj izbora ponudb: Odpiranje ponudb bo 12.10.2012, ob 13. uri na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska 47, Ljubljana, sejna soba 1. nadstropje
   
 • Dodatna pojasnila naročnika (8.10.2012)
Nazaj