Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij V. Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012
Datum objave: 30.11.2012
Rok za prejem ponudb: 04.01.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 8.00 do 15.30, v petek pa od 8.00 do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

   
Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP

 
V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP in v skladu s term javnim razpisom, mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, obvezno izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/.
 
Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP.

 

Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov.

Razpisano sredstev: 10.000.000 EUR
Drugi podatki:
  • 6. 12. 2012 - V Razpisni dokumentaciji v točki 6.3.2. Načrt razvoja kmetijske dejavnosti  A in/ali B, se v zadnjem oziroma 4 stolpičuu točk 6.3.2.1. in 6.3.2.2. upošteva  vrednost brez DDV.
     
  • 17. 12. 2012 - V Razpisni dokumentaciji na strani 20 se v tabeli 6.5. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI upošteva koeficient za preračun PKP za vrsto rabe 1240 - ostali trajni nasadi 0,5 (kot je to določeno v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenijeza obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS št. 87/2012) in ne 4.
  • 4. 1. 2013 - Zaključek razpisa (.pdf)
Nazaj