Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013
Datum objave: 28.12.2012
Rok za prejem ponudb: 28.02.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov : aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija:

 • Javni razpis (pdf, doc)
 • Razpisna dokumentacija (pdf, doc)
 • Prijavni obrazec (doc)

 

Podporni dokumenti:

 

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:   
V skladu s 117. člena Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, obvezno izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/.
 
Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP.

Razpisano sredstev: 7.000.000 EUR
Drugi podatki:

4. 1. 2013 - Pojasnilo k merilu "Specializirana gostinska ponudba turističnih kmetij"

 

Med merili za točkovanje vlog na javni razpis pri ukrepu 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013 je tudi "Specializirana gostinska ponudba turističnih kmetij". Točke pri tem merilu se dodelijo glede na to ali je vlogi priloženo dokazilo, da turistična kmetija že ima ali pa je v postopku pridobivanja enega od osmih certifikatov, ki ga izdaja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije turističnim kmetijam in sicer:

 1. Turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje
 2. Družinam z otroki prijazna turistična kmetija 
 3. Otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija
 4. Ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija
 5. Kolesarjem prijazna turistična kmetija
 6. Vinogradniška turistična kmetija
 7. Invalidom prijazna turistična kmetija
 8. Ekološka turistična kmetija

 
8. 1. 2013 - Pojasnilo k merilu Novoustanovljeno podjetje ali organizacija
 
V razpisni dokumenaciji pri merilu za ocenjevanje vlog pod številko 3.4.3.6 Novoustanovljeno podjetje ali organizacija  velja, da se enako kot čas ustanovitve podjetja ali organizacije šteje tudi čas registracije dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Na primer: najvišje število točk pri tem merilu bo dodeljeno, če je bila dopolnilna dejavnost na kmetiji registrirana v letu 2012, vendar pred datumom objave javnega razpisa. 
 
11. 1. 2013 - Izjava banke o finančni pokritosti naložbe
 
Poleg zavezujoče izjave banke o finančni pokritosti naložbe, bodo pri obravnavi vlog, prispelih na javni razpis, kot ustrezne upoštevane tudi druge vrste zavezujočih notarsko overjenih oblik dokazil, ki imajo enako pravno vrednost in dokazujejo finančno pokritost naložbe.
 
1. 2. 2013 - V javnem razpisu se v poglavju 8 "Finančne določbe" spremeni besedilo v skladu s popravkom.

 

4. 2. 2013 -  Priloge k prijavnemu obrazcu, ki jih vlagatelji izpolnijo in jih priložijo k oddani vlogi:

 

4. 2. 2013 - Navodila za vnos vlog v spletno aplikacijo e-PRP za ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti - 7. javni razpis. E-vnos in zbiranje vlog bo mogoče od 4. 2. 2013 do 28. 2. 2013. Dežurna telefonska številka za tehnično pomoč 040/297-917.

Nazaj