Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 121 - mladi kmetje 2. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij
Datum objave: 04.01.2013
Rok za prejem ponudb: 13.02.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija:

Podporni dokumenti:

Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/oznacevanje_projektov/ 

 

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP: 

V skladu s 117. člena Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, obvezno izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani:

http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/

 

Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP. 

 

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 21. 1. 2013 do vključno 13. 2. 2013 do 24. ure.

 

Razpisano sredstev: 8.000.000 EUR
Drugi podatki:
  • 7. 1. 2013 - zaradi popravkov vrednosti se zamenja Priloga I: Seznam upravičljivih stroškov.
  • 18. 1. 2013 - Zamenjava Priloge 1: Seznam upravičenih stroškov zaradi dopolnitve seznama stroškov (naložbe v novogradnjo in rekonstrukcijo vodne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih).
Nazaj