Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Ukrep 121 - mladi kmetje 2. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij
Datum objave: 04.01.2013
Rok za prejem ponudb: 13.02.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija:

Podporni dokumenti:

Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/oznacevanje_projektov/ 

 

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP: 

V skladu s 117. člena Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, obvezno izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani:

http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/

 

Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP. 

 

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 21. 1. 2013 do vključno 13. 2. 2013 do 24. ure.

 

Razpisano sredstev: 8.000.000 EUR
Drugi podatki:
  • 7. 1. 2013 - zaradi popravkov vrednosti se zamenja Priloga I: Seznam upravičljivih stroškov.
  • 18. 1. 2013 - Zamenjava Priloge 1: Seznam upravičenih stroškov zaradi dopolnitve seznama stroškov (naložbe v novogradnjo in rekonstrukcijo vodne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih).
Nazaj