Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Ukrep 322 - Obnova vasi Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi
Datum objave: 04.01.2013
Rok za prejem ponudb: 12.02.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Podrobnejše informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji pridobijo na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija: 

Povezave: 

  1. Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06 in 20/11
  2. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00
  3. Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05
  4. Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT podatkovni portal 
  5. Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov

 

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:   

 

V skladu s 117. člena Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, obvezno izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/

Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP. 

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 21. 1. 2013 do vključno 12. 2. 2013 do 24. ure.
Dežurna telefonska številka za tehnično pomoč 040-297-917.
 

Navodila za e-vnos
 

Priloge k prijavnemu obrazcu:

Razpisano sredstev: 15.000.000 EUR
Drugi podatki:

"Razpisna dokumentacija, ki je objavljena v pdf in doc verziji, je samo na vpogled in ni namenjena izpolnjevanju ter se ne šteje kot vloga. Prijavni obrazec je potrebno izpolniti v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) ter ga nato natisniti z izpisom identifikacijske kode ter posredovati na ARSKTRP v sladu z zahtevami javnega razpisa. E-vnos in zbiranje vlog bo mogoče od 21. 1. 2013 do 12. 2. 2013."
 
Predstavitev 8. JR z dne 10. 1. 2013 (pdf)
 

Nazaj