Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 322 - Obnova vasi Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi
Datum objave: 04.01.2013
Rok za prejem ponudb: 12.02.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Podrobnejše informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji pridobijo na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija: 

Povezave: 

  1. Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06 in 20/11
  2. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00
  3. Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05
  4. Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT podatkovni portal 
  5. Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov

 

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:   

 

V skladu s 117. člena Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, obvezno izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/

Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP. 

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 21. 1. 2013 do vključno 12. 2. 2013 do 24. ure.
Dežurna telefonska številka za tehnično pomoč 040-297-917.
 

Navodila za e-vnos
 

Priloge k prijavnemu obrazcu:

Razpisano sredstev: 15.000.000 EUR
Drugi podatki:

"Razpisna dokumentacija, ki je objavljena v pdf in doc verziji, je samo na vpogled in ni namenjena izpolnjevanju ter se ne šteje kot vloga. Prijavni obrazec je potrebno izpolniti v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) ter ga nato natisniti z izpisom identifikacijske kode ter posredovati na ARSKTRP v sladu z zahtevami javnega razpisa. E-vnos in zbiranje vlog bo mogoče od 21. 1. 2013 do 12. 2. 2013."
 
Predstavitev 8. JR z dne 10. 1. 2013 (pdf)
 

Nazaj