Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva V. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih
Datum objave: 25.01.2013
Rok za prejem ponudb: 30.04.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov : aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

 
Javni razpis (doc, pdf),  popravek (pdf)
 

Razpisna dokumentacija:

  • za predmet podpore št. 1.: komasacije (doc, pdf)
  • za predmet podpore št. 2.: agromelioracije na komasacijskih območjih (doc, pdf)

 
Katalog kalkulacij (doc)
 
Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov
 
Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:
 
V skladu s 117. členom Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani:
http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/
 
Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP.
 
Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 10. 4. 2013 do vključno 30. 4. 2013 do 24. ure.

Razpisano sredstev: 4.000.000 EUR
Drugi podatki:

8. 3. 2013 - V Uradnem listu RS je bil danes objavljen popravek javnega razpisa iz naslova ukrepa 125, s katerim se spremeni datum zaprtja javnega razpisa, in sicer iz 27. 3. 3013 na 30. 4. 2013, ter datum vnosa vlog v prijavni obrazec, ki sedaj poteka od 10. 4. 2013 do vključno 30. 4. 2013 do 24. ure. 
 
12. 4. 2013 - Objava navodil za vnos vlog v aplikacijo e-PRP za ukrep 125

Nazaj