Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom (kmetije) Javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013
Datum objave: 15.02.2013
Rok za prejem ponudb: 03.04.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov : aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Podporni dokumenti za izpolnitev vloge na javni razpis:
 

A. Seznam proizvodov:

 
B. Velikost podjetja:

 
C. Priloge k prijavnemu obrazcu:

 
D. Označevanje projektov: spletna stran z navodili...
 
Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP: 
 
V skladu s 117. členom Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani:
http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/
 
Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP. 
 
Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 13. 3. 2013 do vključno 3. 4. 2013 do 24. ure.
 
Vpis obrata v register:
 
Register primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora se glede na Uredbo o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/2010) vodi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Navodila za registracijo in obrazec vloge za registracijo se nahaja na spletnem naslovu...
 

Razpisano sredstev: 4.000.000 €
Drugi podatki:

22. 2. 2013 - Zamenja se Razpisna dokumentacija (.doc), v kateri se v poglavju 5.5 Priznana vrednost za gradbeno-obrtniška dela dopolnijo najvišje priznane vrednosti za gradbeno-obrtniška dela. Spremembe so označene z rumeno.
 
19. 3. 2013 - Objava navodil za e-vnos in prilog k prijavnemu obrazcu:

Nazaj