Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom (kmetije) Javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013
Datum objave: 15.02.2013
Rok za prejem ponudb: 03.04.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov : aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Podporni dokumenti za izpolnitev vloge na javni razpis:
 

A. Seznam proizvodov:

 
B. Velikost podjetja:

 
C. Priloge k prijavnemu obrazcu:

 
D. Označevanje projektov: spletna stran z navodili...
 
Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP: 
 
V skladu s 117. členom Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani:
http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/
 
Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP. 
 
Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 13. 3. 2013 do vključno 3. 4. 2013 do 24. ure.
 
Vpis obrata v register:
 
Register primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora se glede na Uredbo o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/2010) vodi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Navodila za registracijo in obrazec vloge za registracijo se nahaja na spletnem naslovu...
 

Razpisano sredstev: 4.000.000 €
Drugi podatki:

22. 2. 2013 - Zamenja se Razpisna dokumentacija (.doc), v kateri se v poglavju 5.5 Priznana vrednost za gradbeno-obrtniška dela dopolnijo najvišje priznane vrednosti za gradbeno-obrtniška dela. Spremembe so označene z rumeno.
 
19. 3. 2013 - Objava navodil za e-vnos in prilog k prijavnemu obrazcu:

Nazaj