Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 121 - novi izzivi III. Javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov
Datum objave: 29.03.2013
Rok za prejem ponudb: 15.05.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00.

Razpisna dokumentacija:

Podporni dokumenti:

 
Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP: 
 
V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se vloga - prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vloga - prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.
 
Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani:
http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/
 
Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 17. 4. 2013 do vključno  15. 5. 2013 do 24. ure.

Razpisano sredstev: 8.000.000 EUR
Drugi podatki:
Nazaj