Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 123 Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013
Datum objave: 26.04.2013
Rok za prejem ponudb: 12.06.2013
Izdajatelj: MKO
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov : aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

Podporni dokumenti za izpolnitev vloge na javni razpis:

 

A. Seznam proizvodov:

B. Velikost podjetja:

C. Priloge k prijavnemu obrazcu:

D. Označevanje projektov - spletna stran MKO z navodili...

 

 

 

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP: 

 

V skladu s 117. členom Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani:

http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/

 

Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP. 

 

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 22. 5. 2013 do vključno 12. 6. 2013 do 24. ure.

 

 

Razpisano sredstev: 14.000.000 EUR
Drugi podatki:

29. 5. 2013 -  Objava navodil za e-vnos in prilog k prijavnemu obrazcu:

Dežurna številka za tehnično pomoč ARSKTRP: 040/297-917.

Nazaj