Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem
Datum objave: 02.08.2013
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 296.387,34 eurov
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in potrdila Komisija s Sklepom Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme zaradi:

  • posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,
  • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji in s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:  Sofinanciranje čebelarske opreme  2013 .
 
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu, kar pomeni v sredo 7.8.2013 s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Nazaj