Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Drugi javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013
Datum objave: 30.08.2013
Rok za prejem ponudb: 09.10.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
  1. Javni razpis (pdf, doc)
  2. Razpisna dokumentacija (pdf, doc)
  3. Priloge:

Dežurna telefonska številka za tehnično pomoč 040/297-917. 
 
OPOZORILO: Glede na to, da je vnos elektronski sistem omogočen samo vlagateljem, ki so registrirani v centralnem registru strank (CRS), se morajo vlagatelji, ki še niso vpisani v CRS, registrirati v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani ARSKTRP in MKO vsaj en delovni dan pred oddajo vloge.
 
Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:   
V skladu s 117. člena Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, obvezno izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/.
 
Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP.
 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 18. 9. 2013 do vključno 9. 10. 2013.

Razpisano sredstev: 8.000.000 €
Drugi podatki:

8.10.2013 - Iz druge točke drugega javnega razpisa pri ukrepu 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013, je v celoti izvzeta podpora naložbam za pridobivanje energije na podlagi sončne energije.

Nazaj