Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 121 - naložbe mladih prevzemnikov IV. javni razpis za ukrep 121 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij
Datum objave: 30.08.2013
Rok za prejem ponudb: 23.10.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00.

Razpisna dokumentacija:

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:
 
V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se vloga - prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vloga - prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. 
 
Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/
 
Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 25. 9. 2013 do vključno  23. 10. 2013 do 24. ure.

Razpisano sredstev: 10.000.000 EUR
Drugi podatki:

18. 10. 2013 - sprememba IV. javnega razpisa za ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij
 
Razpisna dokumentacija: (pdf, doc) - spremenjena z 18. 10. 2013

 

Nazaj