JAVNI RAZPISI

Ukrep 123 2. javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013
Datum objave: 04.10.2013
Rok za prejem ponudb: 27.11.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov : aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:
  • Javni razpis (.pdf, .doc)
  • Razpisna dokumentacija (.doc)
  • Prijavni obrazec (.doc)

 
Podporni dokumenti za izpolnitev vloge na javni razpis:  

A. Seznam proizvodov.

B. Velikost podjetja:

C. Priloge k prijavnemu obrazcu:

D. Označevanje projektov - spletna stran MKO z navodili...       
 
 
Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:    
 
V skladu s 117. členom Uredbe PRP in v skladu s tem javnim razpisom mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani:
http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/   
 
Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP. 
 

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 4. 11. 2013 do vključno 27. 11. 2013 do 24. ure.    

Razpisano sredstev: 6.000.000 EUR
Drugi podatki:

6. 11. 2013 - Objava navodil za e-vnos
Dokazilo 5: Popis del (doc)
Dokazilo 12: Izjava o velikosti in povezanosti podjetja (doc)
Dokazilo 13: Ocena vpliva naložbe na obremenitev okolja (doc)

Nazaj