Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane II. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane
Datum objave: 03.06.2011
Rok za prejem ponudb: 22.05.2015
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 8.00 do 15.30, v petek pa od 8.00 do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov : aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

 
--------------
***
Opomba:
 

Datoteka .odt za uporabnike OpenOffice na Linuxu ali Windows (OBVEZNO uporabi brskalnik Firefox)

Razpisano sredstev: 1.000.000,00 EUR
Drugi podatki:

Sprememba razpisne dokumentacije z dne 21. 9. 2011:

»V RD se spremeni obrazec B na strani 16 in obrazec C na strani 19.
 
Prijavni obrazec se na strani 16 spremeni tako, da
- se drugemu stolpcu v četrti vrstici doda točka "B. evropski", ki omogoča kmetijskim gospodarstvo uporabo samo evropskega zaščitnega znaka oz. simbola kakovosti,
- se za četrto vrstico doda nova vrstica, ki bo zahtevala podatek glede izdane odločbe in vpisa v register o podeljenih zaščitnih znakih; podatek bo omoggočal poenostavitev administrativnih postopkov -  hitrejšo obravnavo vloge.  

Prijavni obrazec se na strani 19 spremeni tako, da se v tabeli C.1 izbriše 12. vrstica, ki je napaka, saj "Analize" niso upravičen strošek za  integrirano pridelavo.

Spremembe so v RD označene z modro barvo (str. 16 in 19)"

***

Sprememba razpisne dokumentacije z dne 8. 7. 2011:

Priloga VII 2.4 Razpisne Dokumentacije se na strani 26 spremeni tako, da se doda tekst in dokazilo, ki  kmetijskim gospodarstvom v preusmeritvi za ekološko pridelavo oz. predelavo omogoča zadostitev pogoja glede uporabe zaščitnega znaka oz. simbola kakovosti. Priloga VII 2.4 bo s spremembo vsebovala dodatno izjavo,  s katero se kmetijsko gospodarstvo v preusmeritvi s podpisom zaveže, da si bo zaščitni znak pridobil takoj, ko bo pridobil certifikat. 
Sprememba je v RD označena z rumeno barvo (str. 26, 27, 29)."

***

Sklep o zaprtju javnega razpisa za ukrep 132 (22.5.2015)

Nazaj