Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Tehnična pomoč čebelarjem 2014
Datum objave: 28.03.2014
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 in ob petkih od 7.30 do 14.00).

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 270.114 eurov
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in potrdila Komisija s Sklepom Komisije z dne 12.8.2013 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme zaradi:

  • posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,
  • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji in s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:  Tehnična pomoč čebelarjem 2014- Sofinanciranje čebelarske opreme ali pomoč čebelarjem začetnikom 2014.
 
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu, kar pomeni v sredo 2.4.2014 s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Nazaj