Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep II: Finančna pomč ob smrti Javni razpis iz naslova ukrepa II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014
Datum objave: 04.07.2014
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP (tel. 01 580 77 92), od ponedeljka do četrtka od 7:30 do 15:00 in v petek od 7:30 do 14:00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 200.000 EUR
Drugi podatki:

8.7.2014 - Popravek razpisne dokumentacije
na strani 5 in 9, v prilogi  4, se je popravilo besedilo II. in III. točke, ki se sedaj glasi:
 
"II. V primeru I.,II.,III. kategorije invalidnosti je obvezna priloga:
Originalna ali overjena fotokopija originalne odločbe, ki se nanaša na oškodovanca. Izda jo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije na podlagi mnenja invalidske komisije."
 
"III. V primeru začasne zadržanosti  od  dela je obvezna priloga:
Originalne ali overjene fotokopije originalnih odločb o začasni zadržanosti od dela, izdane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)." 

                                           

        

                                    

11. 7. 2014 - zaprtje javnega razpisa

Nazaj