Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni poziv za promocijo vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav
Datum objave: 10.03.2015
Rok za prejem ponudb: 31.03.2015
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92,

od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 14. ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija (.doc)

Razpisano sredstev: 1.500.000 €
Drugi podatki:
  • Uredba o ureditvi trga z vinom (NPB-3)
  • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št.1037/2001 in (ES) št.1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20.12.2013)
  • Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podp. programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogr. površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170)

 

Nazaj