Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za tehnično pomoč čebelarjem
Datum objave: 15.05.2015
Rok za prejem ponudb: 31.08.2015 do 09:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92,

od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 in ob petkih od 7.30 do 14.00. 

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

 

Razpisano sredstev: 250.248 eurov
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov.

V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem  se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji. 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do 31. avgusta 2015.

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: 

Tehnična pomoč čebelarjem 2015

Sofinanciranje čebelarske opreme ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2015

(odvisno od dejstva, za kateri ukrep vlagatelj uveljavlja podporo). 

Nazaj