Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za tehnično pomoč čebelarjem
Datum objave: 15.05.2015
Rok za prejem ponudb: 31.08.2015 do 09:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92,

od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 in ob petkih od 7.30 do 14.00. 

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

 

Razpisano sredstev: 250.248 eurov
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov.

V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem  se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji. 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do 31. avgusta 2015.

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: 

Tehnična pomoč čebelarjem 2015

Sofinanciranje čebelarske opreme ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2015

(odvisno od dejstva, za kateri ukrep vlagatelj uveljavlja podporo). 

Nazaj