Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 8.6 8.6 Podpora za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
Datum objave: 19.02.2016
Rok za prejem ponudb: 16.05.2016
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01 580 7792, faks 01 478 9206, e-mail: aktrp(at)gov.si. Informacije se lahko pridobijo tudi na INFO točkah Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije.

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

 

Vzorec prijavnega obrazca 

INFO točke 

 

Navodila za označevanje... 

 

Popravek (11.3.2016): zamenjani datoteki razpisne dokumentacije - vzorec prijavnega obrazca in priloga 3 

 

Dopolnitev (18.3.2016): Razširjen seznam stroškov - glej zamenjavo spodaj 24. 3. 2016!

 

Pojasnila (23. 3. 2016): Usmeritve vlagateljem glede prilaganja ponudb pri uveljavljanju kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme

 

Zaradi številnih vprašanj potencialnih vlagateljev v povezavi s sistemom prilaganja treh ponudb na področju kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, MKGP v nadaljevanju podaja pojasnila:

Priloga k Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16) uvodoma podaja metodološko pojasnilo, da se izračun stroškov ne nanaša na posamezne tipe oz. modele strojev konkretnih proizvajalcev, pač pa na povprečen stroj v posamezni skupini strojev oz. opreme. Iz tega izhajajo naslednje usmeritve vlagateljem:

1. V primeru strojev ali opreme, kjer niso določeni razredi »od – do«, mora vlagatelj, ki želi uveljavljati stroj ali opremo, ki se po specifikaciji uvršča med posamezne razrede, k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Vlagatelj v aplikaciji za vnos vlog iz šifranta izbere stroj ali opremo iz kataloga, ki je glede na specifikacijo najbližje stroju ali opremi iz kataloga. Upošteva se pravilo matematičnega zaokroževanja (pri 5, oz. polovični vrednosti se zaokroži navzgor). 

2. Če v posamezni kategoriji strojev ali opreme, obstaja možnost »drugo«, potem vlagatelj predloži tri tržno primerljive pisne ponudbe. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Ob tem je potrebno poudariti, da se možnost »drugo« nanaša na stroje in mehanizacijo, ki so pod oziroma nad vrednostmi specifikacij strojev in opreme, določene v katalogu (m, KW, ipd.). 

3. V primeru, ko v katalogu stroškov, v posamezni kategoriji strojev ali opreme, ni kategorije »drugo«, vlagatelj pa predloži ponudbo za stroj ali opremo, ki je nad oziroma pod vrednostmi iz specifikacij, določenih v katalogu (m, KW, ipd.), velja, da se vlagatelju sredstev za ta namen ne odobri.

 

Zamenjava (24. 3. 2016): Razširjen seznam stroškov

 

Sprememba (15.4.2016):  Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa se nadomesti z 16.5.2016.

Razpisano sredstev: 8 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 15. 4. 2016 do 24. ure.

 

Navodilo za vnos vlog je objavljeno na spletni strani AKTRP.

Nazaj