Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.2 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016
Datum objave: 19.02.2016
Rok za prejem ponudb: 01.06.2016
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Javni razpis, popravek (11.3.2016), sprememba (22.4.2016)

 

Vzorec prijavnega obrazca (11.3.2016)

 

Navodila za označevanje 

 

Popravki (11.3.2016): spremenjene datoteke razpisne dokumentacije - prijavni obrazec, priloga 3 in priloga 6. Priloga 2 je bila objavljena 14.3.2016!

 

Popravek (8.4.2016):  Priloga 5 "Pokritje" k razpisni dokumentaciji se zamenja.

 

Popravek (15.4.2016): Priloga 6 Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov  se zamenja.

 

Razpisano sredstev: 20 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 28. 4. 2016 do 24. ure. Navodilo za vnos vlog je objavljeno na spletni strani AKTRP.

 

Popravki in dopolnila (11. 3. 2016): v Uradnem listu RS je objavljena sprememba in dopolnitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov« za leto 2016. Ključne spremembe javnega razpisa se nanašajo na podaljšanje končnega datuma za vlaganje vlog s prvotnega 13. 4. 2016 na 28. 4. 2016 ter na določbe glede upravičenca, kadar gre za nosilca kmetije. Ostale spremembe in dopolnitve so tehnični popravki in popravki, ki prispevajo k večji jasnosti določil javnega razpisa. Pod razpisno dokumnetacijo so bile na spletni strani zamenjene štiri priloge.

 

Pojasnilo v povezavi z zadrugami (18. 3. 2016): MKGP je v okviru različnih predstavitev vsebine javnega razpisa prejelo vprašanje, ali je v primeru vlagatelja, ki je zadruga, možno sofinanciranje naložbe v predelavo kmetijskih pridelkov, če zadruga nima lastne pridelave. To vprašanje je bilo s strani MKGP ponovno podrobno preučeno. Na tej osnovi vse potencialne vlagatelje obveščamo, da so do podpore na sklopu »predelava« upravičene tudi zadruge, ki nimajo lastnih kmetijskih proizvodov.  

Na omenjenem javnem razpisu torej lahko kandidirajo tudi zadruge za naložbo v ureditev ali obnovo obrata za predelavo kmetijskih proizvodov, v katerem se izvaja predelava kmetijskih proizvodov. Pri tem tudi ni pomembno, ali gre za predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zadruga prejme od članov te zadruge ali drugih subjektov.  

Drugače pa velja za naložbe v »trženje« kmetijskih proizvodov, ki se lahko izvaja le za kmetijske proizvode iz lastne primarne proizvodnje zadruge, ki je tudi vpisana v Register kmetijskih gospodarstev.

Nazaj