Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Tehnična pomoč čebelarjem 2016 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.
Datum objave: 06.05.2016
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis in razpisna dokumentacija

 

Zaprtje razpisa (20.06.2016)

Razpisano sredstev: 249.362 €
Drugi podatki:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), vabi vse vlagatelje, da v skladu z objavljenim Javnim razpisom za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016 (v nadaljevanju: javni razpis) ter razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.

Javni razpis se izvaja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/15 in 26/15 v nadaljevanju: Uredba).

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in Komisija potrdila s Sklepom z dne 12. 8. 2013 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem zaradi:

- posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,

- izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji,

in s tem  izboljšanja stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

 

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 

 

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:

Tehnična pomoč čebelarjem 2016

Sofinanciranje čebelarske opreme ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2016

Nazaj