Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.1 2. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave
Datum objave: 10.06.2016
Rok za prejem ponudb: 10.10.2016
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92,  Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si

INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji)

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis (docx)

 

Navodila za označevanje vira sofinanciranja: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/oznacevanje-aktivnosti

 

Morebitni popravki bodo objavljeni na tem mestu do zaprtja javnega razpisa!

 

Dopolnitev (4.8.2016): Navodila vlagateljem za kolektivne naložbe

Dopolnitev (5.8.2016): Razmejitev med primarno kmetijsko proizvodnjo ter predelavo kmetijskih proizvodov

Sprememba (26.8.2016): Podaljšanje roka za oddajo vlog na 10.10.2016

Razpisano sredstev: do 40 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

 

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno na spletni strani AKTRP.

Nazaj