Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

2014-2020: Podukrep 4.1 4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe
Datum objave: 24.06.2016
Rok za prejem ponudb: 10.10.2016
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92,  Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si

 

INFO točke KGZS 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis, .doc (glej spremembo 8.7.2016 spodaj!) 

Vzorec prijavnega obrazca 

Priloga 1: Katalog kršitev in sankcij

Priloga 2: Poročilo o izpolnjevanju ciljev 

Priloga 3: Obvezna vsebina načrta namakanja

Priloga 4: Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Priloga 5: Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Priloga 6: Sadni izbor za Slovenijo 2014

Priloga 7: Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015

Priloga 8: Opis ekonomskih meril za izbor vlog in njihov izračun ter sestavine poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe

Priloga 9:  Seznam skupne rabe kolektivne naložbe

Priloga 10:  Seznam sort in podlag, ki so manj občutljive na bolezni oziroma škodljivce ter sušo

Priloga 11: Pokritje

Priloga 12:  Seznam info točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za PRP 2014-2020

Priloga 13  Obvezni elementi pogodbe o sodelovanju pri naložbi

Priloga 14: Seznam problemskih območij PRP 2014–2020   

Priloga 15:  Seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija

Priloga 16:  Etiketa za naslavljanje vloge na javni razpis

Navodila za označevanje vira sofinanciranja...

Morebitni popravki bodo objavljeni na tem mestu do zaprtja javnega razpisa!

 

Sprememba in dopolnitev (8.7.2016): Javni razpis (pdfdocx

Sprememba (26.8.2016): Podaljšanje roka za oddajo vlog na 10.10.2016

Razpisano sredstev: 10 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

 

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno  na spletni strani AKTRP.

Nazaj