Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2014-2020: Podukrep 4.1 4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe
Datum objave: 24.06.2016
Rok za prejem ponudb: 10.10.2016
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92,  Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si

 

INFO točke KGZS 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis, .doc (glej spremembo 8.7.2016 spodaj!) 

Vzorec prijavnega obrazca 

Priloga 1: Katalog kršitev in sankcij

Priloga 2: Poročilo o izpolnjevanju ciljev 

Priloga 3: Obvezna vsebina načrta namakanja

Priloga 4: Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Priloga 5: Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Priloga 6: Sadni izbor za Slovenijo 2014

Priloga 7: Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015

Priloga 8: Opis ekonomskih meril za izbor vlog in njihov izračun ter sestavine poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe

Priloga 9:  Seznam skupne rabe kolektivne naložbe

Priloga 10:  Seznam sort in podlag, ki so manj občutljive na bolezni oziroma škodljivce ter sušo

Priloga 11: Pokritje

Priloga 12:  Seznam info točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za PRP 2014-2020

Priloga 13  Obvezni elementi pogodbe o sodelovanju pri naložbi

Priloga 14: Seznam problemskih območij PRP 2014–2020   

Priloga 15:  Seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija

Priloga 16:  Etiketa za naslavljanje vloge na javni razpis

Navodila za označevanje vira sofinanciranja...

Morebitni popravki bodo objavljeni na tem mestu do zaprtja javnega razpisa!

 

Sprememba in dopolnitev (8.7.2016): Javni razpis (pdfdocx

Sprememba (26.8.2016): Podaljšanje roka za oddajo vlog na 10.10.2016

Razpisano sredstev: 10 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

 

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno  na spletni strani AKTRP.

Nazaj