Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.1 5. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
Datum objave: 28.10.2016
Rok za prejem ponudb: 01.02.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92  

Fax.: 01 478 92 06

E-mail: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis (.pdf, .docx)

Vzorec prijavnega obrazca 

Priloga 1: Katalog kršitev in sankcij

Priloga 2: Poročilo o izpolnjevanju ciljev 

Priloga 3: Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij 

Priloga 4: Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti  

Priloga 5: Seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija

Priloga 6: Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016

Priloga 7: Opis ekonomskih meril za izbor vlog in njihov izračun ter sestavine poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe

Priloga 8: Etiketa za naslavljanje vloge na javni razpis

Priloga 9:  Seznam skupne rabe kolektivne naložbe

Priloga 10:  Seznam lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje

Priloga 11: Pokritje

Priloga 12:  Seznam info točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za PRP 2014-2020

Priloga 13:  Obvezni elementi pogodbe o sodelovanju pri naložbi

Priloga 14: Seznam problemskih območij PRP 2014–2020 

 

Navodila za označevanje vira sofinanciranja

 

Morebitni popravki bodo objavljeni na tem mestu do zaprtja javnega razpisa.

Razpisano sredstev: 10 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

 

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno na spletni strani AKTRP.

Nazaj