Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.1 5. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
Datum objave: 28.10.2016
Rok za prejem ponudb: 01.02.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92  

Fax.: 01 478 92 06

E-mail: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis (.pdf, .docx)

Vzorec prijavnega obrazca 

Priloga 1: Katalog kršitev in sankcij

Priloga 2: Poročilo o izpolnjevanju ciljev 

Priloga 3: Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij 

Priloga 4: Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti  

Priloga 5: Seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija

Priloga 6: Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016

Priloga 7: Opis ekonomskih meril za izbor vlog in njihov izračun ter sestavine poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe

Priloga 8: Etiketa za naslavljanje vloge na javni razpis

Priloga 9:  Seznam skupne rabe kolektivne naložbe

Priloga 10:  Seznam lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje

Priloga 11: Pokritje

Priloga 12:  Seznam info točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za PRP 2014-2020

Priloga 13:  Obvezni elementi pogodbe o sodelovanju pri naložbi

Priloga 14: Seznam problemskih območij PRP 2014–2020 

 

Navodila za označevanje vira sofinanciranja

 

Morebitni popravki bodo objavljeni na tem mestu do zaprtja javnega razpisa.

Razpisano sredstev: 10 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

 

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno na spletni strani AKTRP.

Nazaj