Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 8.6 8.6: Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016
Datum objave: 28.10.2016
Rok za prejem ponudb: 01.02.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

 

Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-mail: aktrp(at)gov.si

INFO točke ZGS in KGZS 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis 

 

Vzorec prijavnega obrazca 

Priloga 1: Seznam dejavnosti in proizvodov pred industrijske predelave lesa

Priloga 2: Opis ekonomskih meril 

Priloga 3: Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – pred industrijska predelava lesa

Priloga 4: Koeficient razvitosti občin 

Priloga 5: Stopnja gozdnatosti 

Priloga 6: Etiketa za naslavljanje vloge 

 

Navodila za označevanje

 

Popravek (17.11.2016): obstoječa priloga 3 se je nadomestila z novo prilogo 3.

Razpisano sredstev: 8 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

 

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno na spletni strani AKTRP.

Nazaj