Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 3.1 1. javni razpis: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016
Datum objave: 11.11.2016
Rok za prejem ponudb: 28.12.2016
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp(at)gov.si in INFO točke KGZS 

 

 

Razpisna dokumentacija:

18.11.2016 (sprememba): Obstoječo razpisno dokumentacijo in prijavni obrazec se nadomesti z novo.

8.12.2016 (dopolnitev): Navodila za izvajanje podukrepa 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah

Razpisano sredstev: 2.600.000 €
Drugi podatki:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. 11. 2016 do vključno 28. 12. 2016 do 24. ure. 

 

Tehnična navodila za vnos vlog

Nazaj