Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.1 7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane
Datum objave: 25.11.2016
Rok za prejem ponudb: 01.03.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

NFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Dunajska 160,

1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92,  Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si;

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)

Razpisna dokumentacija:

· Priloga št. 1: Katalog kršitev in sankcij

· Priloga št. 4: Vsebina načrta namakanja

· Priloga št. 6: Sadni izbor 

· Priloga št. 12: Seznam pokritij

· Priloga št. 13: Seznam info točk KGZS in GZS

· Priloga št. 15: Seznam problemskih območij

Razpisano sredstev: 4.000.000 €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 1. marca 2017 do 24. ure.

Nazaj