Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 8.6 Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017
Datum objave: 24.03.2017
Rok za prejem ponudb: 19.06.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Najavljen razpis
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Dunajska 160,

1000 Ljubljana,

tel.: 01 580 77 92,  

Fax.: 01 478 92 06,

E-mail: aktrp(at)gov.si 


INFO točke Kmetijsko gozdarske  zbornice Slovenije

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

Vzorec prijavnega obrazca

Seznam stroškov - Priloga 1
Koeficient razvitosti občin - Priloga 2
Stopnja gozdnatosti občin - Priloga 3
Okoljski vidik PRP 2014-2020 - Priloga 4
Etiketa za naslavljanje vloge na javni razpis - Priloga 5
Razširjen seznam stroškov - Priloga 6 - glej popravek spodaj!
Izračun za Prilogo 7

 

INFO točke

 

Navodila za označevanje vira sofinanciranja

 

Dodatna pojasnila k označevanju vira sofinanciranja za gozdarske ukrepe:

Označevanje naložb gozdarskih ukrepov

Primer 11 - Spletna stran 8.6 - mehanizacija - kmetija

Primer 12 - Spletna stran 8.6 - mehanizacija - podjetje

Primer 13 - Plakat - 8.6 - mehanizacija

 

Popravek (25.5.2017): prilogo 6 se nadomesti z novo prilogo 6.

Razpisano sredstev: 5.000.000
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017 do 24. ure.

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno  na spletni strani AKTRP. 

Nazaj