Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 6. 1 Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017
Datum objave: 28.04.2017
Rok za prejem ponudb: 27.06.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Kontaktna oseba: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 580 77 92,  Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si
 INFO točke KGZS

Razpisna dokumentacija:

 

Javni razpis (.pdf) (.doc) + glej popravek 26.5.2017!

 Informativni seznam prilog k vlogi na javni razpis za leto 2017

- Priloga 1: Seznam kršitev in sankcij

- Priloga 2: Skrajšana oblika kataloga kalkulacij

- Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev

- Priloga 4: Seznam NPK

- Priloga 5: Seznam naložbenih razvojnih ciljev - glej popravek spodaj!

- Priloga 6: Seznam mehanizacije (iz aplikacije ARSKTRP)

- Priloga 7: Sadni izbor za Slovenijo

- Priloga 8: Sortna lista 2016

- Priloga 9: Seznam sort in podlag, ki so manj občutljive

- Priloga 10: Etiketa za naslavljanje vlog na javni razpis

- Priloga 11: INFO točke KGZS

 

- Navodila za označevanje

 

Spremembe in dopolnitve:

 

23.5.2017 - V prvotni različici je bil k naložbenim razvojnim ciljem, ki se nanašajo na agromelioracije na kmetijskih gospodarstvih, pripisan prispevek k RC 1.13 in 1.19. Pravilen zapis prispevka k RC, je naveden v popravljeni prilogi in se glasi:  RC 1.13 in RC 6.19. Popravljena priloga 5

 

26.5.2017 - Popravek JR: s popravkom brišemo obveznost navedbe KMG MID številke na ovojnici vloge, ki jo upravičenec vlaga v fizični obliki. 

 

 

Razpisano sredstev: 14 000 000 €
Drugi podatki:

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vlog poteka od 22. 5. 2017 do vključno 27. 6. 2017 do 24. ure.

 

Nazaj