Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic
Datum objave: 09.06.2017
Rok za prejem ponudb: 21.06.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 in ob petkih od 7.30 do 14.00 ure. 

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

 

-Javni razpis

 

-Razpisna dokumentacija

Razpisano sredstev: 29.800 €
Drugi podatki:

 

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic, vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
 

Rok za oddajo vlog začne teči od objave javnega razpisa v uradnem listu in traja do vključno 21. julija 2017.
 

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z osebnim imenom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore:

 

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: 

SUBVENCIONIRANJE VZREJE ČEBELJIH MATIC ZA LETO 2017

Nazaj