Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Datum objave: 07.07.2017
Rok za prejem ponudb: 29.08.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

tel.: 01 580 77 92

e-pošta: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

Navodilo Organa upravljanja za spremljanje, potrditev in vrednotenje izvajanja ukrepov Operativnega programa za izvajanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (17.7.2017)

Razpisano sredstev: 2.266.667,00 EUR
Drugi podatki:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 31. 7. 2017 do vključno 29. 8. 2017 do 24. ure.

 

Obvestilo o zaprtju razpisa (29. 8. 2017)

Nazaj