Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.1 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017
Datum objave: 28.07.2017
Rok za prejem ponudb: 29.11.2017
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si;

 

in

 

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije (glej Prilogo št. 1 k razpisni dokumentaciji)

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis:

POPRAVEK (18.8.2017) - Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2. Seznam upravičenih stroškov je dopolnjen s stroški za gradnjo zasebne cestne infrastrukture (poglavje 2.1.1.), ki so pomotoma izpadli iz seznama upravičenih stroškov za ta javni razpis.

 

POPRAVEK (21. 8. 2017) - Če se naložba nanaša na nakup in postavitev rastlinjakov, ki bodo postavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, ki se namaka, potem morajo upravičenci k vlogi na javni razpis priložiti tudi dokazilo iz točke D6.4.1 Načrt namakanja za ureditev namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika. Načrt namakanja mora vsebovati obvezne vsebine, ki so določene v Prilogi 6 Uredbe.

 

DOPOLNITEV (11. 10. 2017) - Pojasnilo FURS-a glede računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu.

Razpisano sredstev: 10 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. avgusta 2017 do vključno 29. novembra 2017 do 24. ure.

Nazaj