Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017
Datum objave: 29.09.2017
Rok za prejem ponudb: 28.02.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160,
1000 Ljubljana,
tel.: 01 580 77 92, 
Fax.: 01 478 92 06,
E-mail: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

- Javni razpis

- Vzorec prijavnega obrazca  

- Priloga 1: Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti - gozdna infrastruktura

- Priloga 2: Stopnja gozdnatosti

- Priloga 3: Etiketa za naslavljanje vloge - etiketa se natisne v aplikaciji ARSKTRP

- INFO točke

- Navodila za označevanje 

  Primer 1 - Spletna stran 4.3   Primer 2 - Plakat - 4.3

 

 

 

 

Razpisano sredstev: do vključno 3.000.000 €
Drugi podatki:

Popravek (8. 1. 2018): Rok za vložitev vlog na javni razpis se podaljša do 28. 2. 2018 do 24 ure.

 

Nazaj