Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 3.1 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017
Datum objave: 08.12.2017
Rok za prejem ponudb: 26.01.2018 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

 

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si in

INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

 

Javni razpis: (.doc), (.pdf)

Priloga 1: info točke KGZS

Priloga 2: etiketa za naslavljanje

Priloga 3: končno poročilo

Priloga 4: seznam dokazil k JR

 

Navodila za označevanje vira sofinanciranja

 

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno na spletni strani ARSKTRP.

Razpisano sredstev: do 700.000 EUR
Drugi podatki:

 

Pojasnila MKGP o izvajanju podukrepa 3.1 - Shema kakovosti za kmetijske proizvode in živila – 2. javni razpis: (.doc), (.pdf)

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno na spletni strani AKTRP.

Nazaj