Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017
Datum objave: 22.12.2017
Rok za prejem ponudb: 16.04.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

 

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 

 

Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si;

 

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija: 

 

  -Javni razpis 
  -Vzorec prijavnega obrazca  
 - Priloga 1: Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti - pred industrijska predelava lesa   
 - Priloga 2: Koeficient razvitosti občin 
 - Priloga 3: Stopnja gozdnatosti občin  
 - Priloga 4: Etiketa za naslavljanje vloge  
 - Navodila za označevanje

 

Primer 14 - Spletna stran 8.6 - predelava - kmetija

Primer 15 - Spletna stran 8.6 - predelava - podjetje

Primer 16 - Plakat - 8.6 - predelava

Razpisano sredstev: 6.000.000 €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 15. 1. 2018 do vključno 16. 4. 2018 do 24. ure

 

Nazaj