Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Datum objave: 02.02.2018
Rok za prejem ponudb: 25.05.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:


INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si;

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis(.pdf .doc)


Prijavni obrazec
 
Priloge
 
Priloga 1:  INFO točke KGZS
Priloga 2: Opis pilotnega projekta  
Priloga 3: Osnovni podatki o projektu EIP
Priloga 4: Opis projekta EIP
Priloga 5: Povzetek prakse projekta EIP
Priloga 6: Časovnica
Priloga 7: Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov;
 

 

 

Razpisano sredstev: do vključno 5.000.000 €
Drugi podatki:

Vnos prijavnega obrazca in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure

 

 

Nazaj