Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Datum objave: 02.02.2018
Rok za prejem ponudb: 25.05.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:


INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si;

 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis(.pdf .doc)

Prijavni obrazec
 
Priloge
 
Priloga 1:  INFO točke KGZS; (11.5.2018) NOVO!
Priloga 2: Opis pilotnega projekta  
Priloga 3: Osnovni podatki o projektu EIP (popravek priloge z dnem 4. 5. 2018, zaradi nedelovanja izpustnih seznamov)
 
Priloga 4: Opis projekta EIP
Priloga 5: Povzetek prakse projekta EIP
Priloga 6: Časovnica (popravek priloge z dnem 13. 5. 2019) 
Priloga 7: Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov;

 

- Navodila za označevanje vira sofinanciranja: https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti
 

Vzorec etikete za naslavljanje

Šifrant stroškov za pilotne projekte

Šifrant stroškov za projekte EIP 

Povezavo do tehničnih navodil za vnos vlog na spletni strani ARSKTRP 

- Vsebinska vprašanja v povezavi z JR  v okviru podukrepa M16.2 lahko postavite na Forumu ARSKTRP

 

- Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z javnim razpisom (18. 5. 2018) - NOVO!

Razpisano sredstev: do vključno 5.000.000 €
Drugi podatki:

Vnos prijavnega obrazca in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure

 

 

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020(Uradni list RS, št. 68/17) je objavljena na tej povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3255/uredba-o-izvajanju-ukrepa-sodelovanje-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020

 

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11) je objavljena na tej povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO80

 

Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) je objavljena na tej povezavi:

https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020

 

Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017 je objavljena na tej povezavi:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-uaYpsjaAhUCPsAKHQO5A6oQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mkgp.gov.si%2Ffileadmin%2Fmkgp.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocja%2FGozdarstvo%2F17_08_21_OPNGP_koncna.pdf&usg=AOvVaw0sslAOMvWTUNUjDIZJc3DT

Nazaj