Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.5 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
Datum objave: 02.02.2018
Rok za prejem ponudb: 25.05.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si;
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis(.pdf .doc)
Prijavni obrazec

 

Priloge

 

Priloga 1:  INFO točke KGZS;
Priloga 2: Opis pilotnega projekta
Priloga 3: Osnovni podatki o projektu EIP;
Priloga 4: Opis projekta EIP;
Priloga 5: Povzetek prakse projekta EIP;
Priloga 6: Časovnica;
Priloga 7: Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov;

 

- Vzorec etikete za naslavljanje

- Šifrant stroškov za pilotne projekte

- Šifrant stroškov za projekte EIP 

- Povezavo do tehničnih navodil za vnos vlog na spletni strani ARSKTRP

- Vsebinska vprašanja v povezavi z JR  v okviru podukrepa M16.5 lahko postavite na Forumu ARSKTRP

 

- Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z javnim razpisom (26. 3. 2018) - NOVO!

 

Razpisano sredstev: do vključno 3.000.000 €
Drugi podatki:

 

Vnos prijavnega obrazca in prilog v elektronski sistem ter vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure.

Nazaj