Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Datum objave: 16.02.2018
Rok za prejem ponudb: 10.04.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Najavljen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

 

JR Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Prijavni obrazec za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

- Poslovni načrt za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo 

Navodilo Organa upravljanja za spremljanje, potrditev in vrednotenje izvajanja ukrepov Operativnega programa za izvajanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020

 

Razpisano sredstev: 2.266.667,00 EUR
Drugi podatki:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 12. 3. 2018 do vključno 10. 4. 2018 do 24. ure.

Nazaj