Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ribištvo Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu
Datum objave: 23.02.2018
Rok za prejem ponudb: 16.03.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Urška Srnec, tel. 01/478-9018, elektronski naslov: urska.srnec(at)gov.si.

 

Razpisna dokumentacija:

- Javni razpis

- Razpisana dokumentacija

- Sklep program javne službe svetovanja

- Sprejet program JSS

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAVE

 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na obrazcu vloge vlagatelj pošlje po pošti na

naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

ali

jo osebno vloži v vložišču MKGP.

 

Vloga je oddana pravočasno do roka, če je:

1. poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na MKGP do vključno 16. 3. 2018;

2. poslana s priporočeno pošto do vključno 16. 3. 2018, pri čemer se upošteva datum na

poštnem žigu;

3. oddana v vložišče (glavna pisarna MKGP) do vključno 16. 3. 2018 do 14.00 ure.

Nazaj