Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.1 9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018
Datum objave: 30.03.2018
Rok za prejem ponudb: 18.07.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa)

Razpisna dokumentacija:

- Javni razpis(.pdf,.doc)
- Prijavni obrazec
- Priloga 1: Seznam info točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije za PRP 2014-2020
- Priloga 2: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe
- Priloga 3: Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti Novo!  (31.5.2018)
- Priloga 4: Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017
- Priloga 5: Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017 - popravek
- Priloga 6:  Seznam sort in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo
- Priloga 7: Poročilo o izpolnjevanju ciljev
- Priloga 8: Vzorec etikete za naslavljanje vloge;
- Navodila za označevanje

Razpisano sredstev: 15 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018 do 24. ure.

 

31. 5. 2018 - Zamenjava Priloge št. 3 k razpisni dokumentaciji za 9. JR za podukrep 4.1 za leto 2018. Dopolnitev se nanaša na podpoglavje 1.5.2. Nakup in postavitev plastenjakov in pripadajočo opremo. Iz seznam upravičenih stroškov se briše oprema plastenjakov, ki ni namenjena pridelavi v tleh "Druga notranja oprema: mize, kalilniki, folija za pokrivanje tal, police in regali.". Zato se temu ustrezno tudi zniža maksimalna višina stroškov za opremo plastenjakov. V podpoglavju 1.5.2.1.2. se popravijo šifre stroškov, ki so se pomotoma podvojile. V poglavju 2.1.7.  Ureditev (novogradnja in rekonstrukcija) zasebnih namakalnih sistemov, ki so namenjeni enemu uporabniku, smo skladno z določili javnega razpisa, stroškom, ki se nanašajo na ureditev namakalnega sistema ter fiksni namakalni opremi dodali atribut "DA" prispevajo k podnebnim spremembam, ki je pomotoma izpadel iz Seznama stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za javni razpis. Spremembe so označene z rdeče obarvanim besedilom.

Nazaj