Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.1 9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018
Datum objave: 30.03.2018
Rok za prejem ponudb: 18.07.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa)

Razpisna dokumentacija:

- Javni razpis(.pdf,.doc)
- Prijavni obrazec
- Priloga 1: Seznam info točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije za PRP 2014-2020
- Priloga 2: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe
- Priloga 3: Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
- Priloga 4: Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017
- Priloga 5: Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017 - popravek
- Priloga 6:  Seznam sort in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo
- Priloga 7: Poročilo o izpolnjevanju ciljev
- Priloga 8: Vzorec etikete za naslavljanje vloge;
- Navodila za označevanje

Razpisano sredstev: 15 mio €
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018 do 24. ure.

Nazaj