Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 4.2 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018
Datum objave: 11.05.2018
Rok za prejem ponudb: 12.09.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si,
NFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga 1 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).

Razpisna dokumentacija:

DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA

 

- Javni razpis (pdf, doc)
- Priloga 1 javnega razpisa: Podrobnejše vsebine poslovnega načrta
- Priloga 2 javnega razpisa: Seznam skupne rabe naložbe

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

- Prijavni obrazec
- Priloga 1 razpisne dokumentacije: Seznam info točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije za PRP 2014-2020
- Priloga 2 razpisne dokumentacije: Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov
- Priloga 3 razpisne dokumentacije: Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019
- Priloga 4 razpisne dokumentacije: Etiketa za naslavljanje vloge na javni razpis
- Priloga 5 razpisne dokumentacije: Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
- Priloga 6 razpisne dokumentacije: Poročilo o izpolnjevanju ciljev

Razpisano sredstev: 15 mio €
Drugi podatki:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. junija 2018 do vključno 12. septembra 2018 do 24. ure.

Nazaj