Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo
Datum objave: 20.07.2018
Rok za prejem ponudb: 20.08.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

dr. Boštjan Petelinc:  bostjan.petelinc(at)gov.si , 01 478 9338

Razpisna dokumentacija:

- Javni razpis
- Razpisna dokumentacija​​​​​

- Vzorec Pogodbe

Razpisano sredstev: 9.882 €/letno
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.

 

Razpis predvideva izdajo javnega pooblastila za dobo petih let in sicer od 1.1.2019 do 31.12.2023. 
Rok za oddajo vlog začne teči od objave javnega razpisa v uradnem listu in traja do vključno 20.8.2018. 
 
Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo v zaprti ovojnici, opremljeni z osebnim imenom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 

 

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:  
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA ZA OPRAVLJANJE NALOG SPREMLJANJA EMISIJ IN ODVZEMOV TOPLOGREDNIH PLINOV V KMETIJSTVU, KI NASTANEJO PRI DEJAVNOSTI V ZVEZI Z RABO ZEMLJIŠČ, SPREMEMBO RABE ZEMLJIŠČ IN KMETIJSKO PROIZVODNJO.

Nazaj