Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 9.1 1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018
Datum objave: 28.09.2018
Rok za prejem ponudb: 20.12.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP),

Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06,

E-mail: aktrp(at)gov.si
    
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)

 

Razpisna dokumentacija:

- Javni rapis (.pdf, .doc )

- Prijavni obrazec: Vzorec prijavnega obrazca

- Dokazilo 1: Izjava upravičenca o vodenju ločenega knjigovodstva za proizvode iz sektorja, za katerega je priznan

- Dokazilo 2: Izjava  o velikosti podjetja

- Dokazilo 3: Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa

- Dokazilo 4: Dokazila o že dodeljenih javnih sredstvih in pomoči de minimis

- Dokazilo 5: Dokazila o že dodeljenih javnih sredstvih

- Dokazilo 6: Izjava o višini prihodka člana na podlagi knjigovodskih evidenc

- Dokazilo 7: Izjava o višini prihodka člana na podlagi knjigovodskih evidenc za sektor gozdni lesni proizvodi

- Dokazilo 8: Poslovni načrt
- Dokazilo 9: Dokazila o vključenosti članov skupine ali organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k horizontalnim ciljem

 

 

Priloge razpisne dokumentacije:

 

- Priloga 1: poročilo o izvajanju poslovnega načrta

- Priloga 2: Finančno poročilo

- Priloga 3: Izjava o izpolnjevanju pogoja glede velikosti pogoja in drugih splošnih pogojev

- Priloga 4: Ocenitve po sektorjih
- Priloga:  Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov

- Priloga: Seznam info točk

 

- Navodila za označevanje vira sofinanciranja

 

Razpisano sredstev: 1.5 mio evrov
Drugi podatki:
Nazaj