Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 9.1 1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018
Datum objave: 28.09.2018
Rok za prejem ponudb: 20.12.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP),

Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06,

E-mail: aktrp(at)gov.si
    
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)

 

Razpisna dokumentacija:

- Javni rapis (.pdf, .doc )

- Prijavni obrazec: Vzorec prijavnega obrazca

- Dokazilo 1: Izjava upravičenca o vodenju ločenega knjigovodstva za proizvode iz sektorja, za katerega je priznan

- Dokazilo 2: Izjava  o velikosti podjetja

- Dokazilo 3: Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa

- Dokazilo 4: Dokazila o že dodeljenih javnih sredstvih in pomoči de minimis

- Dokazilo 5: Dokazila o že dodeljenih javnih sredstvih

- Dokazilo 6: Izjava o višini prihodka člana na podlagi knjigovodskih evidenc

- Dokazilo 7: Izjava o višini prihodka člana na podlagi knjigovodskih evidenc za sektor gozdni lesni proizvodi

- Dokazilo 8: Poslovni načrt
- Dokazilo 9: Dokazila o vključenosti članov skupine ali organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k horizontalnim ciljem

 

 

Priloge razpisne dokumentacije:

 

- Priloga 1: poročilo o izvajanju poslovnega načrta

- Priloga 2: Finančno poročilo

- Priloga 3: Izjava o izpolnjevanju pogoja glede velikosti pogoja in drugih splošnih pogojev

- Priloga 4: Ocenitve po sektorjih
- Priloga:  Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov

- Priloga: Seznam info točk

 

- Navodila za označevanje vira sofinanciranja

 

Razpisano sredstev: 1.5 mio evrov
Drugi podatki:
Nazaj