Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018
Datum objave: 26.10.2018
Rok za prejem ponudb: 31.01.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 94, E-mail: aktrp@gov.si

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa) 

Razpisna dokumentacija:

- javni razpis (.pdf, .doc)
 - informativni seznam prilog k vlogi na javni razpis za leto 2018

- Priloga 1: Seznam kršitev in sankcij 

- Priloga 2: Skrajšana oblika kataloga kalkulacij (nespremenjen od leta 2017)

- Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev

- Priloga 4: Seznam NPK

- Priloga 5: Seznam naložbenih razvojnih ciljev

- Priloga 6: Seznam mehanizacije

- Priloga 7: Sadni izbor za Slovenijo

- Priloga 8: Sortna lista 2018

- Priloga 9: Seznam sort in podlag, ki so manj občutljive

- Priloga 10: Etiketa za naslavljanje vlog na javni razpis

- Priloga 11: INFO točke KGZS

-Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13563

- Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17 in 66/18): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7750

 

Razpisano sredstev: 15 mio evrov
Drugi podatki:

21. 12. 2018 - Podaljšanje roka za oddajo vlog na 4. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS št. 82 objavilo spremembo 4. javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Sprememba omogoča vlagateljem oddajo vloge na javni razpis do 31. 1. 2019. V izogib težavam upravičencev pri oddaji vloge zaradi nadgradnje in s tem nedelovanja aplikacije RKG, se javni razpis podaljšuje do 31. 1. 2019. (priloga)

 

Nazaj