Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018
Datum objave: 26.10.2018
Rok za prejem ponudb: 15.01.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 94, E-mail: aktrp@gov.si

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa) 

Razpisna dokumentacija:

- javni razpis (.pdf, .doc)
 - informativni seznam prilog k vlogi na javni razpis za leto 2018

- Priloga 1: Seznam kršitev in sankcij 

- Priloga 2: Skrajšana oblika kataloga kalkulacij (nespremenjen od leta 2017)

- Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev

- Priloga 4: Seznam NPK

- Priloga 5: Seznam naložbenih razvojnih ciljev

- Priloga 6: Seznam mehanizacije

- Priloga 7: Sadni izbor za Slovenijo

- Priloga 8: Sortna lista 2018

- Priloga 9: Seznam sort in podlag, ki so manj občutljive

- Priloga 10: Etiketa za naslavljanje vlog na javni razpis

- Priloga 11: INFO točke KGZS

-Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13563

- Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17 in 66/18): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7750

 

Razpisano sredstev: 15 mio evrov
Drugi podatki:
Nazaj