Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 3.1 3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018
Datum objave: 16.11.2018
Rok za prejem ponudb: 21.12.2018 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

- INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si in
- INFO točke KGZS (Priloga št. 1  razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis: (.doc), (.pdf)
Priloga 1:Info točke KGZS 
Priloga 2: Etiketa za naslavljanje 
Priloga 3: Končno poročilo 
Priloga 4: Seznam dokazil k JR 

 

Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
 

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Razpisano sredstev: do 1 mio EUR
Drugi podatki:

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno na spletni strani ARSKTRP.

Nazaj