Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.9 2. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
Datum objave: 21.12.2018
Rok za prejem ponudb: 12.04.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-pošta: aktrp(at)gov.si,
INFO točke KGZS (Priloga 22 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

priloge k vlogi na javni razpis

priloge: zahtevku za izplačilo sredstev

informativne priloge

Razpisano sredstev: 1.498.126,39 EUR
Drugi podatki:
  • Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18)
  • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18

 

5. 4. 2019 - Odgovori na forumska vprašanja

Nazaj